Film

Jedyną prawdą jest miłość wykraczająca poza rozum. — Alfred de Musset Wyśnione miłości są drugą pozycją w dolanowskiej trylogii miłości niespełnionej. Dolan opiera historię o figurę geometryczną zwaną trójkątem, z którym związana jest rywalizacja mimetyczna. Fundament relacji odnajdziemy w mitologii oraz Biblii, bazujący na konflikcie rodzeństwa. Rene Girard zauważył, że relacje międzyludzkie możemy ująć w […]

FilmSztuka

Doznanie, które pobudza w odbiorcach obraz filmowy tkwi w naszej wewnętrznej, skrytej emocjonalności. Jednak to co determinuje widza, by usiąść przed wielkim ekranem mieści się w źródle przyjemności samego patrzenia, wskutek czego X muza jest w stanie, w pełni, zaspokoić nasze pragnienie poszukiwania piękna i estetycznych doznań. Absolutność najmłodszej ze sztuk określa między innymi możliwość […]